Cele Fundacji

1. Cykl wykładów edukacyjnych w szkołach średnich i uczelniach (otwarta, luźna i interaktywana forma, dyskusja, przykłady dobrych praktyk, doświadczenia, rola rodziny i partnerów w obszarze profilaktyki i wczesnego wykrywania)

2. Murale – miejska kreacja graficzna (artystyczny wyraz, nieinwazyjna forma przemawiająca do młodych ludzi) w Polskich miastach.

3. Kampanie informacyjna w mediach elektronicznych i drukowanych.